Landelijke Organisatie Kant Kunst
LOKK
AANKONDIGINGEN

Nieuw: de LOKK kringen hebben een eigen blog!!

De pagina Kinderen is vernieuwd!

AGENDA

2019

LedenContactDag
21 september

Kantmarkt
29 en 30 november

VEEL BEKEKEN

Stichting Cultureel Erfgoed LOKK

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2016


Image


Omschrijving         Baten         Lasten
Administratiekosten € 3,65
­
€ 182,85
­
Vergaderkosten ­ € 166,00
Exposities ­ € 51,50
Verwervingskosten ­ € 438,25
­
Representatie ­ € 50,36
­
Geschonken materiaal € 6.891,95 € 549,97
Antieke kanten € 15,00 € 6.935,00
­
Kantmarkt
€ 170,00
Boeken € 460,00 € 13,00
Kruisposten € 4.900,00
­
­
Resultaat ­ € 3.713,67

­
­ € 12.270,60
­
€ 12.270,60
­