Landelijke Organisatie Kant Kunst
LOKK
AANKONDIGINGENEr is een nieuw project van de LOKK 
"Zeg het met bloemen" 

Evenementen

Cursussen

AGENDA

Kringbesturendag
19 maart 2022

Algemene Ledenvergadering
12 mei 2022

Leden contactdag
24 september 2022

Image

Image
meer info >>>>

VEEL BEKEKEN

Lidmaatschap


(Gaat u verhuizen? Klik hier voor het doorgeven van een adreswijziging)

Een bericht van de penningmeester en de ledenadministratie:
Op de ALV van 25 september 2021 is de vergadering akkoord gegaan met een verhoging van de contributie.
Met ingang van 1 januari 2022 is de contributie voor de LOKK verhoogd naar € 20,00 bij een betaling via automatische incasso. Maakt u liever zelf de contributie over dan verwachten we € 22,00 van u.
Wilt u graag overgaan tot automatische betaling stuurt u dan een email naar Neeltje Tenhagen (ledenadm@lokk.nl) met daarin uw naam, adres, bankrekeningnummer en de mededeling dat u in de incassobatch wilt. De incassobatch wordt in januari van elk jaar bij de INGBank aangeboden en binnen een paar dagen verwerkt.
Doet u zelf de overschrijving dan verwachten we uw bijdrage voor 15 januari 2022. In de colofon op bladzijde 2 van de Kantbrief staat alle informatie over de betaling van de contributie. Heel belangrijk is vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
De contributie voor de buitenlandse leden wordt € 32,50 zonder vertaling of € 34,50 met vertaling.
Dan is er een vriendelijk verzoek van Neeltje Tenhagen (ledenadm@lokk.nl) en Tine Oderkerk (financieel@lokk.nl) om wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven. Denkt u aan: een verhuizing, verandering van naam (partner of meisjesnaam), bank en/of rekeningnummer én op welke naam die rekening staat, telefoon, email-adres, etc. Graag onder vermelding van uw lidnummer van de LOKK. (zie adresdrager van de Kantbrief).

Het lidmaatschap van de LOKK voor het jaar 2022 kost € 22,00 per jaar indien u de LOKK hebt gemachtigd om via automatische incasso de contributie te innen. Maakt u liever zelf de contributie over dan komt er € 2,00 administratiekosten bij, en betaalt u € 22,00 per jaar.
Wilt u alsnog de contributie per automatische incasso betalen?
Geef het onderstaand aan ons door - vul bij machtiging uw gegevens in!

Hiervoor ontvangt u 4x per jaar de Kantbrief. Bovendien krijgt u korting op diverse activiteiten die georganiseerd worden door de LOKK.
Binnen Europa kan men voor de betaling gebruikmaken van het volgende IBAN nummer: 
NL 69INGB0005227757.Membership
For those who live abroad the fees are:
Europe: € 32,50 a year
Outside Europe: € 42,25 a year.
For payments within Europe please pay to our IBAN account: NL 69INGB0005227757, BIC : INGBNL2A

Translation:
Kantbrief now with an English translation via email. Cost is LOKK membership plus
€ 2,00 per year for the translation.

Mitgliedschaft:
Ausländische Mitglieder:
Europa: € 32,50 pro Jahr
Ausserhalb Europa: € 42,25 pro Jahr.
Für Zahlungen innerhalb Europa benützen Sie bitte unsere IBAN Rechnung; NL 69INGB0005227757, BIC : INGBNL2A

Übersetzung:
Es ist möglich, eine deutsche Übersetzung des Textes per e-Mail zu bestellen. Die Kosten der Übersetzung betragen € 2,00 im Jahr, zusätzlich zur normalen Mitgliedschaft.

U kunt hieronder uw gegevens invullen.
Vermeld of u lid wilt worden, een vraag of een opmerking heeft.
Vul de velden met een * altijd in!
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Betreft: * Vraag    Opmerking    Lidmaatschap
Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Land: *
Telefoon:
E-mail: *
Geboortedatum: --
Betaling van lidmaatschap per: 1 januari
Machtiging via: Bankrekening:

op naam van:

Als u zelf de contributie wilt overmaken dan is het invullen van het rekeningnummer niet verplicht.
Opmerkingen:
Anti-Spam: * No spam