Landelijke Organisatie Kant Kunst
LOKK
AANKONDIGINGENEr is een nieuw project van de LOKK 
"Zeg het met bloemen" 

Evenementen

Cursussen

AGENDA

Kant Instuif
1 april 2023

Kringbesturendag
11 maart 2023
aanvang: 10.30 uur

Algemene Ledenvergadering 
29 april 2023
aanvang: 10.30 uur

Kantmarkt

LOKK-jubileum 2023
2,3 en 4 november
2023

Alle LOKK-evenementen zijn in De Twee Marken,
Trompplein 5,
Maarn

VEEL BEKEKEN

Lidmaatschap


(Gaat u verhuizen? Klik hier voor het doorgeven van een adreswijziging)

Een bericht van de penningmeester en de ledenadministratie:
Op de ALV van 25 september 2021 is de vergadering akkoord gegaan met een verhoging van de contributie.
Met ingang van 1 januari 2022 is de contributie voor de LOKK verhoogd naar € 20,00 bij een betaling via automatische incasso. Maakt u liever zelf de contributie over dan verwachten we € 22,00 van u.
Wilt u graag overgaan tot automatische betaling stuurt u dan een email naar Neeltje Tenhagen (ledenadm@lokk.nl) met daarin uw naam, adres, bankrekeningnummer en de mededeling dat u in de incassobatch wilt. De incassobatch wordt in januari van elk jaar bij de INGBank aangeboden en binnen een paar dagen verwerkt.
Doet u zelf de overschrijving dan verwachten we uw bijdrage voor 15 januari 2022. In de colofon op bladzijde 2 van de Kantbrief staat alle informatie over de betaling van de contributie. Heel belangrijk is vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
De contributie voor de buitenlandse leden wordt € 32,50 zonder vertaling of € 34,50 met vertaling.
Dan is er een vriendelijk verzoek van Neeltje Tenhagen (ledenadm@lokk.nl) en Tine Oderkerk (financieel@lokk.nl) om wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven. Denkt u aan: een verhuizing, verandering van naam (partner of meisjesnaam), bank en/of rekeningnummer én op welke naam die rekening staat, telefoon, email-adres, etc. Graag onder vermelding van uw lidnummer van de LOKK. (zie adresdrager van de Kantbrief).

Geef het onderstaand aan ons door - vul bij machtiging uw gegevens in!

Hiervoor ontvangt u 4x per jaar de Kantbrief. Bovendien krijgt u korting op diverse activiteiten die georganiseerd worden door de LOKK.
Binnen Europa kan men voor de betaling gebruikmaken van het volgende IBAN nummer: 
NL 69INGB0005227757.Membership
For those who live abroad the fees are:
Europe: € 32,50 a year
Outside Europe: € 42,25 a year.
For payments within Europe please pay to our IBAN account: NL 69INGB0005227757, BIC : INGBNL2A

Translation:
Kantbrief now with an English translation via email. Cost is LOKK membership plus
€ 2,00 per year for the translation.

Mitgliedschaft:
Ausländische Mitglieder:
Europa: € 32,50 pro Jahr
Ausserhalb Europa: € 42,25 pro Jahr.
Für Zahlungen innerhalb Europa benützen Sie bitte unsere IBAN Rechnung; NL 69INGB0005227757, BIC : INGBNL2A

Übersetzung:
Es ist möglich, eine deutsche Übersetzung des Textes per e-Mail zu bestellen. Die Kosten der Übersetzung betragen € 2,00 im Jahr, zusätzlich zur normalen Mitgliedschaft.

U kunt hieronder uw gegevens invullen.
Vermeld of u lid wilt worden, een vraag of een opmerking heeft.
Vul de velden met een * altijd in!
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Betreft: * Vraag    Opmerking    Lidmaatschap
Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Land: *
Telefoon:
E-mail: *
Geboortedatum: --
Betaling van lidmaatschap per: 1 januari
Machtiging via: Bankrekening:

op naam van:

Als u zelf de contributie wilt overmaken dan is het invullen van het rekeningnummer niet verplicht.
Opmerkingen:
Anti-Spam: * No spam