Landelijke Organisatie Kant Kunst
LOKK
AANKONDIGINGEN

KANTBRIEF
met nieuws over het Textielfestival

Er is een extra editie van de kantbrief met het Corona-project

De patronen daarvan staan bij de gratis patronen

Evenementen

Cursussen

AGENDA

26 september 2020
Algemene Ledenvergadering
Deze is vervallen i.v.m. de Corona-maatregelen.

5 en 6 november 2021
Kantmarkt

Image
12 t/m 15 mei 2021
meer info >>>>

VEEL BEKEKEN

Hoe richt ik een kring op
en waar moet ik rekening mee houden?


Formulier voor het invullen/wijzigen van kringgegevens

Maak bekend dat u een kring wilt oprichten door middel van een advertentie of een artikel in een regionale krant en/of plaats een oproep in de Kantbrief.
Nodig de mensen die gereageerd hebben uit voor een voorlichtingsbijeenkomst.
Wordt er besloten tot het oprichten van een kring, kies dan een naam.

Kies een bestuur en laat ieder zijn eigen taken vervullen.
De penningmeester zorgt voor de financiën. Zorg ervoor dat er, buiten de penningmeester, nog iemand gemachtigd is die over de rekening kan beschikken.
Mocht de penningmeester door omstandigheden zijn/haar taken niet kunnen vervullen dan kan die ander zonder problemen betalingen doen.
De financiële verantwoording ligt bij deze 2 personen.
Houdt 'schone handen'. Doe geen dingen die je niet kan verantwoorden.
Kies 2 leden voor de kascontrole en laat deze leden alles jaarlijks ter goedkeuring aftekenen.
Stel eventueel gedragsregels op waarin alles wordt vastgelegd.

In geval van een 'huiskamerkring' (bij iemand thuis) stel dan van tevoren met goedkeuring van de leden een eventuele financiële vergoeding vast.

Vervolgens kunt u de kring dan aanmelden bij het secretariaat van de LOKK; hieraan zijn geen kosten verbonden. Via de link bovenaan dit artikel kunt u het formulier voor aanmelden invullen.
Het bestuur stelt er prijs op dat er, bij de aanmelding, een lijst wordt meegestuurd met de namen en adressen van de leden.
Het bestuur wil namelijk een zo goed mogelijke en zo volledig mogelijke administratie voeren. Er wordt niet gekeken of u wel of niet lid bent van de LOKK, maar wij kunnen wel een idee krijgen hoe groot een kring is. Wilt u in ieder geval het ledenaantal (bij benadering) doorgeven?

Wij kunnen u garanderen dat er uiterst zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan.
Is er toch iemand, die er principieel op tegen is om op zo'n lijst te staan, dan kan die naam natuurlijk weggelaten worden.

De kringen staan onder de provincie vermeld in een kringenboekje.
In dit kringenboekje staat bij iedere kring:
- de naam van de kring
- naam, adres en telefoonnummer van de voorzitter
- naam, adres en telefoonnummer van het secretariaat
- indien aanwezig een e-mail adres van het secretariaat of een van de leden.
- de plaats waar vergaderd wordt.

Tip: Maak een kringmailadres voor het kringenboekje.

Na aanmelding krijgt u het kringenboekje en eventuele andere belangrijke informatie toegezonden.

Websites van kringen: kantkring De Kantkriebel
Kantkring De Waaier
Kantkring Het Groene Hart
Kantkring Het Molenwiekje
Kantkring Kantzolder
Kantkring Mariage
Kantkring Potkant
Kantkring 't Aemstelkant
Kantkring 't Klöske