Landelijke Organisatie Kant Kunst
LOKK
AANKONDIGINGENEr is een nieuw project van de LOKK 
"Zeg het met bloemen" 

Evenementen

Cursussen

AGENDA

Kant Instuif
1 april 2023

Kringbesturendag
11 maart 2023
aanvang: 10.30 uur

Algemene Ledenvergadering 
29 april 2023
aanvang: 10.30 uur

Kantmarkt

LOKK-jubileum 2023
2,3 en 4 november
2023

Alle LOKK-evenementen zijn in De Twee Marken,
Trompplein 5,
Maarn

VEEL BEKEKEN

Verslag Kringbesturendag 2012


Verslag van de kringbesturendag van 8 maart 2012 in de Twee Marken in Maarn.

Op deze dag werden 44 kringen vertegenwoordigd door 83 leden.

Opening
Om 10.40 uur heet Maria Toet iedereen welkom. We begonnen een beetje later dan gepland omdat er deze dag erg veel files op de weg waren waardoor velen laat arriveerden.
Deze dag gaan we een corsage maken onder begeleiding van Mariet Visser.
Voor haar een speciaal welkom.
Dan stelt Maria Toet – voorzitter, de bestuursleden van de LOKK voor:
Agnes Persoon – ledenadministratie, Dieuwke van Bentum – secretaris, Anneke Doorenspleet – activiteiten, Tony de Kaper – hoofdredacteur, Albertje Koekoek – educatie, Geeske Stojanovic – kringen en Ineke Kamphorst - zij is op snuffelstage bij het bestuur.
An Specken – penningmeester en Liesbeth van Loo – educatie zijn niet aanwezig.
Van de Stichting Cultureel Erfgoed zijn Yvonne Krijgsman, Tiny Bruins en Hanneke Troost aanwezig. De Stichting heeft voor in de zaal een tafel met een kleine tentoonstelling van feestelijke kanten ingericht.
Maria geeft het woord een Mariet Visser en wijst de aanwezigen erop dat het belangrijk is wat we vandaag doen door te geven aan de kring.

Mariet begint te vertellen dat het vandaag 8 maart vrouwendag is. Het is 100 jaar geleden dat werksters in de textiel in New York betere werkomstandigheden eisten. Nu werken wij in de textiel voor ons plezier! Wat een luxe.
Volgend jaar viert de LOKK het 35 jarig jubileum. Daarom gaan we iets feestelijks maken.
Hoe is Mariet tot haar ontwerp voor deze dag gekomen?
Eerst bedenken: wat is het doel: het thema, 35 jaar een koralen of robijnen jubileum.
Onderzoek: verzamel beeldmateriaal, bedenk welke vorm, welke kleur, welk materiaal, welke techniek. Mariet werd getroffen door de spiraalvorm van een begoniaknop.
Dan is er de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met deze aanwijzingen.
Men kloste er al snel lustig op los met heel mooie resultaten. Sommigen met een eigen ontwerp anderen met het patroon van Mariet Visser.

Huishoudelijk gedeelte
Eerst wordt het verslag van 7 februari 2011 doorgenomen. Op pagina 2 staat dat de paneeltjes van het ledenkunstwerk van ons jubileum voor een goed doel verkocht zullen worden. Rico van Teijlingen kwam met het voorstel ze te verkopen voor het kantcentrum in Brugge. Lia Baumeister noemde het KiKa kinderkankerfonds. Miep Philipsen noemde een project in Sri Lanka.
Dan krijgt Geeske Stojanovic het woord. Zij treedt op de ALV in april af als bestuurslid voor de kringen. Deze dag wil ze graag twee dingen aan de leden meegeven.
Maria neemt dan weer het woord en haakt in op de laatste opmerking van Geeske. Iedereen die in Deventer de corsage op heeft krijgt 1 euro korting op de toegangsprijs.
Niet aanwezige kringen krijgen daarom dit jaar het boekje van de KBD toegestuurd.
En schroom niet je aan te melden als je bereid bent om een bestuursfunctie te vervullen!!!
Rondvraag
Gon Homburg: 3 november is de 25ste regiodag van Noord-Holland, een feestje dus.
In de Lindenboomzaal in Koog a/d Zaan. Modeshow kant heden en verleden.
Kosten 25 euro voor LOKK leden.
Maria van Grinsven vraagt wat de paneeltjes kosten als je ze terug wilt kopen: 5 euro.

De voorzitter bedankt Mariet Visser voor het invullen van deze zeer geslaagde dag met een boeket bloemen.
En voor iedereen de wens: Wel Thuis.

Geeske Stojanovic, bestuurslid kringen

*) Definitieve datum is donderdag 7 maart 2013.