Landelijke Organisatie Kant Kunst
LOKK
AANKONDIGINGEN


Er is een nieuw project van de LOKK 

"Zeg het met bloemen" 

Evenementen

Cursussen

AGENDA


De Algemene Ledenvergadering, is verplaatst naar
25 september 2021
We willen de ALV  in combinatie met de ledencontactdag op deze zaterdag aangrijpen om te vieren dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. 

5 en 6 november 2021
KantmarktImage
meer info >>>>

VEEL BEKEKEN

Techniek van de 's Gravenmoerse Kant

Variaties op de schuine-netslag


Boek bestellen - Buch bestellen - Order the book

Techniek van de 's Gravenmoerse Kant
Onder auspiciën van de Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland is in 2002 'Kant uit Vlaanderen en 's Gravenmoer' verschenen. Dit boek is uitverkocht, maar de stroom nieuwe patronen houdt onverminderd aan. Dit heeft de vereniging doen besluiten over te gaan tot het uitgeven van:

Techniek van de 's Gravenmoerse Kant
Variaties op de schuine-netslag

In deze uitgave wordt de beschrijving van de techniek in het Nederlands, Duits en Engels onverkort weergegeven. Daarnaast zijn er patronen toegevoegd als oefening.

Prijs: € 12,-In 2002, under the auspices of the National Organisation Lace Arts Netherlands, 'Kant uit Vlaanderen en 's Gravenmoer (Lace from Flanders and 's Gravenmoer) was published. All books have been sold, but the stream of new patterns is never-ending.
This made the organisation decide to publish the workbook:

Techniek van de 's Gravenmoerse Kant
Variaties op de schuine-netslag

Technique of 's Gravenmoer Lace
Variations of the diagonal half-stitch

In this publication the description of the technique in Dutch, German and English is reproduced unabridged. Patterns are added for practice.

The price is  12,-


Unter den Auspizien der 'Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland' (LOKK) ist in 2002 'Kant uit Vlaanderen en 's Gravenmoer' (Spitzen aus Flandern und 's Gravenmoer) erschienen. Er ist völlig vergriffen, doch der Zustrom neuer Muster hält unvermindert an.
Das hat den Verein veranlasst, folgendes Arbeitsheft herauszugeben:

Techniek van de 's Gravenmoerse Kant
Variaties op de schuine-netslag

Technik der 's Gravemoerer Spitze
Variationen des schrägen Netzschlags

Die Ausgabe enthält die ungekürzte Beschreibung dieser Technik in Niederländisch, Deutsch und Englisch. Ausserdem sind Muster als Übungen hinzugefügt worden.

Preis € 12,-