Landelijke Organisatie Kant Kunst
LOKK
AANKONDIGINGENEr is een nieuw project van de LOKK 
"Zeg het met bloemen" 

Evenementen

Cursussen

AGENDA

Kant Instuif
1 april 2023

Kringbesturendag
11 maart 2023
aanvang: 10.30 uur

Algemene Ledenvergadering 
29 april 2023
aanvang: 10.30 uur

Kantmarkt

LOKK-jubileum 2023
2,3 en 4 november
2023

Alle LOKK-evenementen zijn in De Twee Marken,
Trompplein 5,
Maarn

VEEL BEKEKEN

Kant in de Gouden Eeuw


Boek bestellen - Buch bestellen - Order the book

Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht - september 2003-3

Dit boek bevat zes korte artikelen van verschillende auteurs, die ook in het Duits en Engels zijn vertaald en direct achter de Nederlandse tekst zijn geplaatst. Yvonne Krijgsman bijt het spits af met het onderwerp 'Verzamelen'. Voor de eerste bekende verzamelaars uit de geschiedenis vormde kant nog geen verzamelobject in tegenstelling tot ander textiel. Kant was slechts een luxe toevoeging en zeer modegevoelig. In de loop der tijden verandert dit beeld echter en de belangstelling voor antiek textiel groeit. Het ontstaan van musea in de 18de eeuwen de grote wereldtentoonstellingen uit de eeuw daarna, waar ook kant tot de inzendingen behoorde, hebben hiertoe bijgedragen. Als gevolg daarvan worden na ca.1850 grote kantverzamelingen aangelegd door privé-verzamelaars, kantfabrikanten en kanthandelaren, van wie vaak delen van hun collecties in museumbezit terecht zijn gekomen.Als verzamelaars worden genoemd S.Cole uit Engeland en aan Nederlandse zijde mevrouw L.W. van der Meulen-Nulle. Tenslotte wordt de verzameling van Maria S. Alkema genoemd, die vooral in de 'Hollandse' kanten geïnteresseerd is en van wie een groot deel uit de verzameling voor de tentoonstelling en publicatie gebruikt zijn.

Marianne Stang neemt het tweede stuk voor haar rekening dat handelt over 'De 'Hollandse' kant uit de Zuidelijke Nederlanden'. Deze benaming werd voor het eerst gebruikt in de 19de eeuw voor een bepaald soort Vlaamse kloskanten. De verschillende vormen en motieven van deze kanten worden besproken vanaf de beginperiode uit ca. 1630- 1640, wanneer de kanten uit Genua worden nagevolgd, tot de tweede helft van de 17de eeuw, wanneer de Venetiaanse naaldkanten geliefd werden. Vooral pioenrozen (hier bekend van het Chinees porselein dat door de VOC werd ingevoerd) en tulpen waren geliefde inspiratiebronnen, maar ook andere motieven.Aan de hand van de vele regentenportretten uit deze eeuw kan men een goed beeld krijgen van al deze symmetrisch samengestelde kanten met zeer dicht gewerkte motieven, die ook technisch geanalyseerd worden. Zo worden ook de verschillende gronden vermeld die pas later hun benamingen zouden krijgen.Antwerpen speelde een heel belangrijke rol bij de vervaardiging en export van deze Vlaamse kanten met doorlopende draden, waarin grond te onderscheiden valt.

Gieneke Arnolli behandelt 'De 'Duitse' muts met 'Hollandse' kant - Hoofdtooi in Friesland van 1650 tot 1800 ('Duits' lees Diets, dwz volks en dus algemeen in Nederland gedragen). Deze muts of 'hul' was van linnen of neteldoek afgezet met Hollandse kant en kreeg in Friesland een steeds grotere kanten voorstrook of luifel die eerst gesteven, maar eind 18de eeuw ook met ijzerdraad verstevigd moest worden. Uit archiefmateriaal en krantenadvertenties uit de 17de en 18de eeuw blijkt dat er vele soorten 'huiven' bestonden en dat het aantal Duitse mutsen in de 17de eeuw gestaag toenam. De kanten voor de Duitse mutsen worden daarin steevast 'Brabantse kanten' genoemd. Naast portretten is ook een aantal van deze bijzondere mutsen in het Fries Museum bewaard gebleven, evenals de zgn. tipmuts, die als ondermuts fungeerde, soms eveneens met Hollandse kant afgezet. De veranderingen in de 18de eeuw qua vorm, motieven en gronden kan zo worden nagegaan.

Marianne Stang behandelt eveneens het onderwerp 'Mutsen uit het Graafschap Wertheim am Main'. Zij schetst in het kort hoe de muts zich eerst als bescherming, later als min of meer verplicht hoofddeksel voor de (getrouwde) vrouw ontwikkelde. In het graafschap Wertheim am Main werd van oudsher onderscheid gemaakt tussen kleding - en dus ook mutsen -voor alledag en bijzondere gelegenheden. Bij de drie soorten klederdrachten die men daar gekend heeft, werd over een zwarte muts, die van 1840-1880 voorzien was van slappe linten, een witte trekmuts gedragen; dit was behalve bij kerkelijke gebeurtenissen als avondmaal en communie ook bij begrafenissen en feesten gebruikelijk. In het Grafschaftsmuseum in Wertheim zijn enkele van deze witte batisten 'avondmaalsmutsen' bewaard gebleven. Zij waren eenvoudig van model met een brede kantstrook langs het gezicht. Enkele van deze mutsen hebben 'Hollandse' kanten, die ook hier weer bekend staan als Brabantse kanten. Men vermoedt dat deze kanten over het water uit de Zuidelijke Nederlanden zijn aangevoerd.

Het laatste artikel is van de hand van mevrouw Elda Gantner en is getiteld 'Bloemkool' en een oude Vlaamse grond.Analyse van een 'Hollandse' kant aan een muts uit Wertheim am Main. In deze case-studie wordt een Wertheimer muts geanalyseerd en technisch gedetailleerd beschreven. De conclusie is dat 'Hollandse' kant met bloem(kool)motief om verschillende redenen bestempeld kan worden als een variatie op de oude Vlaamse kant, die na ca. 1650 in de mode kwam.

Behalve vele kantfoto's en vijftien kleurenportretten is nog een reeks foto's van kant uit de collectie van mevrouw Maria S.Alkema toegevoegd met achterin bovendien zes uitgewerkte kantpatronen van textiel uit verschillende verzamelingen. Dit fraaie boek is in quarto formaat uitgegeven.

Textiel Plus - najaar 2003
Dit schitterend uitgevoerde boek is een blijvende herinnering aan de tentoonstelling: De Grote Kant Show, die nog t/m 4 januari te zien is in het Fries Museum in Leeuwarden, ter ere van het 25-jarig bestaan van de LOKK. Diverse onderwerpen komen aan bod, zoals 'Hollandse' kant uit de Zuiderlijke Nederlanden, de Duitse muts met 'Hollandse' kant en mutsen uit het Graafschap Wertheim am Main. Plus zes bijzondere patronen van 'Hollandse' kanten met beschrijving en duidelijke technische tekeningen in kleur op een los vel achterin. Fijn dat de LOKK het initiatief heeft genomen om de 'Hollandse' kanten onder de aandacht te brengen. Deze prachtige kantsoort verdient verder onderzoek.

Lace in the Golden Age
Canadian Lacemaker Gazette - vol. 17, no. 4. Summer 2003
 
This is another fine publication from The National Organasation Lace Arts Netherlands (LOKK). Kant in de Gouden Eeuw (Lace in the Golden Age) was the theme for the celebration of LOKK's 25th anniversary, and the book commemorates the exhibition held at that time. The exhibition centred around 'Dutch lace' drawn from an extensive private collection of laces as well as museum pieces. This book is a 'survey of the development of lace in the 17th Century' presented with discussions on collection, 'Dutch' lace from the Southern Netherlands, studies of the 'Duitse' cap with 'Dutch lace and a cap from the Earldom of Wertheim am Main. Over 100 plates, a dozen in colour, present beautiful illustrations of lace pieces, paintings, caps and costumes. There is a sections on technical details and a reconstructed lace pattern. This amazing book is rounded out with a selection of six prickings. The pattern for the lace cap includes a separate sheet with full colour working diagram. There is something here for everyone - collector, lace historian, costume researcher and aspiring Flanders lacemaker.

This letter was enclosed: 
Dear Yvonne and Marianne 
Thank you for sending us the review copy. As we have written in the review, this beautiful book would appeal to any lacemaker. It is a treasure to hold in one's hands. Once again, we congratulate LOKK and the dedicated members of the study group for producing this fine publication, and making available further information on lace in history. 
Yours sincerely 
Beverly Walker, editor

Lace (no. 112 - October 2004)
This is a beatifully produced hardback book produced as a 'lasting memory' of an exhibition commemorating the 25th anniversary of the National Organisation of Lace Arts Netherlands (LOKK).
It is essentially the history and description of 'Dutch' lace in the 'Golden Age' illustrated by well reproduced paintings and beautiful photographs from the 17th to the early 20th century. The text is written in Flemish, German en English and is a fascinating account of not only the history but also the identification and some technical details of this type of lace, which I personally had not realized, has such distinctive qualities. There is a lovely section about caps as part of the Dutch national costume.
There are six prickings with coloured diagrams on separate sheets showing the predominant motifs, the peony being one (which looks very difficult).
This is a lovely book. It is however a book one would buy for patterns unless you were keen to try this particular lace. I would certainly recomment borrowing it for those interested in Flemish types.

Kniplebrevet, augustus 2003
Klöppeln im Goldenen Jahrhundert

Dieses Buch ist erschienen anlässlich dass die LOKK (die holländische Organisation für Klöppel-kunst) im diesen Jahr ihr 25- Jährigen Jubiläum mit einer Ausstellung 'Die grosse Klöppel Schau' feiert, in dem Frieser Museum in Leeuwarden. Das Buch wird ein bleibendes Andenken der Ausstellung sein, und ich kann es mir nicht vorstellen, dass es schöner gemacht werden kann.
Auf der Titelseite des Buches, das in A4 Grösse ist, steht ein kleines Mädchen von 1666, in einem goldroten Kleid mit schönen Spitzen an Mieder, Ärmel und an der Schürze und ladet uns auf einem schönen Erlebnis ein.
Die Spitzen, um denen es handelt, sind meistens die breite schwere Spitzen aus den 1600- Jahren, die meisten mit einer geraden Aussenkante und mit grossen ovalen Blumenmotive, die wahrscheinlich der Päonie entspringen, aber meistens Blumenkohl genannt werden; es sind ziemlich dichte Motive auf einem soliden Hintergrund, der ohne Nadeln geklöppelt ist.
Das Buch ist schön bebildert, teils mit schönen Bilder der Spitzen, teils mit farbigen Wiedergaben der Geälde, wo man die Spitzen auf einige der sehr fantasievollen Kopfbedeckungen die es in Friesland gibt, geniessen können.
Mehrere Autoren erzählen von der Spitze, die jetzt 'Die holländische Spitze' heisst, sie wurde nicht in dem Gebiet, das nun Holland ist geklöppelt, sondern weiter südlich. Sie erzählen auch von vielen verschiedenen Hauben, die mit holländischen Spitzen geschmückt sind, sowohl in Friesland als in Wertheim am Main. Ausserdem gibt es eine Analyse der Technik in 'Blumenkohl und ein alter flandrischer Grund', und ein Abschnitt nur mit Bilder in 'Weitere Spitzen aus dem Goldenen Jahrhundert'.
Schliesslich bekommen wir sechs Klöppelbriefe; sie sind in dem Buch gedrückt, und man muss kopieren wenn man sie klöppeln möchte; ausführliche Arbeitsanleitungen gibt es in einem Bogen. Die Muster werden mit 18 - 111 Paaren gemacht; sie sind nicht einfach, aber mit den guten Schlagzeichnungen auch nicht unmöglich.
Das Buch ist sehr empfehlenswert - Inge Wind Skovgaard

Kant in de Gouden Eeuw ( Spitze im Goldenen Jahrhundert)
Recensie in Die Spitze. Ausgabe 3/2003-12-24

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens hat die LOKK ( Landelijke Organisatie Kant Kunst) mit dem Fries Museum in Leeuwarden die Ausstellung "De Grote Kant Show" präsentiert. Als Erinnerung daran und um weitere Forschungen zur Holländischen Spitzen anzuregen, erschien dieses Buch.
Kernstück der Ausstellung ist die einzigartige Spitzensammlung von Maria S.Alkema. Das Buch enthält zahlreiche Abbildungen dieser wunderschönen alten Spitzen. Ergänzt werden sie durch die Abbildungen von Gemälden und Spitzen des Fries Museums. Dass die Holländische Spitze auch auf deutschen Boden getragen wurde, wird durch die Wertheimer Abendmahlshauben dokumentiert. Sechs rekonstruierte Spitzen, die mit Klöppelbrief, farbiger technischer Zeichnung und Fotos der Spitzen im Buch enthalten sind, runden die historische Aufarbeitung des Themas ab. Die Anzahl der verwendeten Klöppelpaare variiert zwischen 18 und 111, das Garn - Leinen, ersatzweise auch Ägypt. Baumwolle- von 70/2 bis 170/2. Auch wenn man die Spitzen nicht nachklöppeln möchte, hat man eine sehr schöne informative Erinnerung an die empfehlenswerte Ausstellung ( noch bis 04 Jan. 2004) Das Buch ist zu beziehen bei: www.lokk.nl

Buchbesprechung in Spitzenblätter - Deutsche Spitzengilde 18. Jahrgang Heft 2 2004
Dieses Buch wurde anlässlich des 25jährigen Bestehens der Landelijke Organisatie Kant Kunst (LOKK) herausgegeben. Das Thema des Buch handelt von der 'Holländischen Spitze", erstmals erwähnt im 19. Jahrhundert. Es ist eine griffige Umschreibung einer bestimmten, den flämischen Spitzen zuzuordnenden Klöppelspitzen.
In vier Kapiteln wird versucht, dem Ursprung und der weiteren Entwicklung nachzugehen.
So handelt ein Kapitel z. B. von den Hauben aus der Grafschaft Wertheim am Main. Die Aussagen der Artikel werden durch ca. 100 Spitzendarstellungen bzw. Detailaufnahmen und Portraits belegt.
Zum Inhalt des Buches gehören sechs Klöppelbriefe von rekonstruierten Spitzen mit Foto, Klöppelbrief und farbiger technischer Zeichnung.
Es ist ein Buch, in dem ich sehr viele interessante, wissenswerte Details gefunden habe. Die ausgewählten Spitzen sind von beeindruckender Schönheit.
Annemarie Lehnert
Der Faden
Jahrgang 8 Ausgabe 2/2004

"Kant in de Gouden eeuw"
Spitze im Goldenen Jahrhundert


Dieses Buch soll an das Jubiläum von LOKK und die groβe Spitzenschau im Fries Museum Leeuwarden, die aus diesem Anlass gezeigt wurde, erinnern.
Im Mittelpunkt der Ausstellung stand die einmalige Spitzensammlung von Maria S.Alkema. Zahlreiche Abbildungen lassen den Umfang dieses Schatzes ahnen, ergänzt wird dieser Teil durch viele Bilder von historischen Gemälden aus dem Friesmuseum.
Im Textteil befinden sich interessante Abhandelungen über das Sammeln von Spitzen, Merkmale und Besonderheiten der Holländischen und Flämischen Spitze sowie deren Anwendung in verschiedenen Hauben.
Sechs rekonstruierte Spitzen mit Klöppelbrief, Foto und technischer Zeichnung in Farbe befinden sich am Ende des Buches.
Ein wunderschönes Buch, das prädestiniert ist, an so einen Anlass zu erinnern.

Riswitha Lerchbaumer

Federation des Dentellieres Suisse
Dieses Buch ist als bleibende Erinnerung an die Ausstellung des 25jährigen Bestehens der LOKK (Landelijke Organisatie Kant Kunst) herausgekommen.
Die holländische Spitze wird in einem grossen geschichtlichen Teil unter die Lupe genommen. Mit wunderschönen Bebilderungen ist das Buch ausgestattet. Die Merkmale der holländischen Spitze (z.B. "Blumenkohl") wird anschaulich erklärt und die technischen Merkmale herausgehoben.
Am Schluss des Buches finden wir 6 nachgearbeitete Muster mit dem jeweiligen Klöppelbrief und den nötigen Angaben. Die technischen Zeichnungen sind farbig auf einem separaten Bogen vorhanden.
Ein wunderschönes Buch als Nachschlagewerk geeignet.

Rosmarie Steuri

Federation des Dentellieres Suisse
Ce livre a été édité à l'occasion de l'exposition mise sur pied pour les 25 ans de la LOKK (Landelijke Organisatie Kant Kunst).
Dans un premier chapitre, l'histoire de la dentelle hollandaise est placé sous la loupe. Les illustrations sont magnifiques. Les particularités de style (par ex. "chou-fleur") et de technique de cette dentelle sont mises en évidence.
A la fin du livre, 6 modèles de style traditionnel sont proposés et retravaillés, chacun avec la piquée et les instructions nécessaires. Les dessins techniques, en couleur, sont fournis sur une planche annexe.
Nous trouvons là un magnifique ouvrage de référence.

Rosmarie Steuri (traduction: Sylviane Tardy Piccand)