Landelijke Organisatie Kant Kunst
LOKK
AANKONDIGINGEN

Save the date
Kantmarkt LOKK
Vrijdag 5 november 10.00 uur tot 16.30 uur en zaterdag 6 november 10.00 uur tot 16.00 uur

Bij binnenkomst dient u een geldige QR-code te tonen, samen met een legitimatiebewijs. Als dat goedgekeurd is, kunt u aan de kassa uw toegangsbewijs kopen.


Er is een nieuw project van de LOKK 
"Zeg het met bloemen" 

Evenementen

Cursussen

AGENDA


De Algemene Ledenvergadering, was op
25 september 2021

Image

Image
meer info >>>>

VEEL BEKEKEN

Cursusvoorwaarden


Inschrijven
De cursussen zijn alleen bestemd voor leden van de LOKK.
U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier te verzenden via de knop 'verzenden' op de desbetreffende pagina.
Inschrijven verplicht u tot betaling.
De inschrijving wordt op volgorde van ontvangst behandeld, het cursusgeld moet worden overgemaakt op IBAN nummer NL69INGB0005227757 ten name van LOKK. Mocht de cursus/workshop vol zijn, of mocht de cursus niet doorgaan om organisatorische redenen, wordt uw betaling zo spoedig mogelijk teruggestort.

Het is niet mogelijk als groep in te schrijven, ieder dient afzonderlijk een formulier in te vullen.

Doorgang cursus/workshop
De cursus/workshop gaat door indien een door de LOKK bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Indien er onvoldoende deelnemers zijn of wanneer de cursus/workshop niet kan doorgaan om organisatorische redenen, zal het vooruitbetaalde bedrag worden terugbetaald. Restitutie van het vooruitbetaalde bedrag is om andere dan genoemde redenen niet mogelijk. Zes weken voor aanvang van de cursus/workshop ontvangt u van de LOKK bericht, indien de cursus/workshop niet doorgaat.
Ongeveer 3 weken voor aanvang van de cursus/workshop ontvangt u van de LOKK nadere informatie over de lokatie waar de cursus/workshop wordt gegeven en welke benodigdheden u dient mee te brengen.

Ziekte docent
Bij ziekte van de docent kan worden besloten de cursus op een nader te bepalen datum te laten plaatsvinden. Bij langdurig ziekte van de docent kan een vervanger worden gezocht en/of gevraagd.

Uiterste inschrijfdatum
Indien de cursus/workshop niet is volgeboekt, zijn opgave en betaling mogelijk tot aanvang van de cursus/workshop. De inschrijving is op binnenkomst van inschrijving.

Annulering
Bij annulering zes weken vóór de eerste cursusdag van de cursus/workshop, volgt teruggave van het gestorte bedrag. Bij annulering later dan zes weken vóór de eerste cursusdag van de cursus is het gehele bedrag verschuldigd. Indien er een reservelijst is, krijgt u uw cursusgeld minus € 2,50 administratiekosten teruggestort.

Genoemde prijzen zijn exclusief koffie/thee en lunch, tenzij anders staat vermeld.
Genoemde prijzen zijn exclusief materiaal, tenzij anders staat vermeld.