Landelijke Organisatie Kant Kunst
LOKK
AANKONDIGINGEN

Nieuw: de LOKK kringen hebben een eigen blog!!

De pagina Kinderen is vernieuwd!

AGENDA

29 april Algemene Ledenvergadering

23 september Ledencontactdag

10/11 november
Kantmarkt

VEEL BEKEKEN


Informatie deelnemers


De bouwstenen van het basisdiploma zijn de modules. Per module verwerft u kennis en vaardigheden. De werkwijze van de opleiding is via het portfolio-systeem. De portfolio is uw eigen werkmap met daarin per module uw kantwerk en schriftelijke opdrachten. Hierin beschrijft u wat u kunt en laat u zien dat u aan de eisen van de module voldoet. U werkt in eigen tempo aan uw portfolio.

De hoofdmodules hebben een opbouw in drie niveaus (A t/m C). Op de webpagina Modules Kantopleiding LOKK vindt u de portfolio-eisen per module.

De opleiding is zo opgezet dat u zelfstandig en in eigen tempo aan de modules kunt werken.

De Commissie Kantopleiding LOKK adviseert deelnemers aan de Kantopleiding begeleiding te zoeken door een zelfgekozen docent. Bespreek met uw docent de inhoud van de module(s) waaraan u wilt werken. U regelt zelf het lesgeld met uw docent. U kunt met uw docent uw eigen tempo van werken aan de module afstemmen. Als u zelf geen docent kunt vinden neemt u dan contact op met de Commissie Kantopleiding LOKK.

Nadat u alle onderdelen van een module in uw portfolio heeft verwerkt, kunt u deze ter beoordeling aan de Commissie Kantopleiding aanbieden. De commissie beoordeelt of u in aanmerking komt voor een certificaat. Certificering is alleen mogelijk voor leden van de LOKK.

De kosten voor beoordeling + certificering per module bedragen € 15,00.

Uitreiking van certificaten vindt plaats bij de ALV en bij de Ledencontactdag. Uiterlijk zes weken daarvoor moet uw portfolio bij de Commissie Kantopleiding zijn ingediend om uitreiking op een van deze dagen mogelijk te maken.

De cursussen worden centraal aangeboden. Bij het succesvol afronden ervan, ontvangt u van de Kantopleiding LOKK het module-certificaat van deze module.

Op de pagina Modules Kantopleiding LOKK vindt u de geschikte formulieren waarmee u uw portfolio voor certificering kunt aanmelden en ook voor aanmelding voor een cursus.